Aktuelnost

Projekt

Projekt "Otpad nije smeće“

I ove godine, KJKP RAD Sarajevo i Fond za zaštitu okoliša FBiH organizirali su brojne aktivnosti za projekt „Jačanje javne svijesti o zaštiti okoliša - Otpad nije smeće“.

Foto Art, kao full marketing agencija, je pratila i kamerom zabilježila više do 10 aktivnosti održanih u nekoliko sarajevskih škola i lokacija, te producirala 6 videa za potrebe Projekta.

Pored produkcijskih usluga, Foto Art je dizajnirao i promotivne materijale za Projekt „Otpad nije smeće“, a posebna čast nam je bila da smo uspješno organizirali završnu manifestaciju, koja se održala 05. juna 2018. u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo.

Na ovoj manifestaciji prezentirane su sve aktivnosti projekta, te nagrađene najbolje osnovne škole u prikupljanju reciklažnih otpadnih sirovina i izradi najboljeg eko-dvorišta.